Tentoonstelling Charmaine Lenisa & Hein De Belder

Charmaine Lenisa & Hein De Belder

tentoonstelling van Charmaine Lenisa & Hein De Belder van 21/10/2016 tot en met 30/10/2016

Hein De Belder

Hein De Belder (76) is in de kunst een laatbloeier. In 2004 is hij er in gestapt omdat zijn hoofd vol woorden en dus gedachten zat, en hij ter afwisseling wel eens wat met zijn handen wilde doen. Hij had namelijk gewerkt als schrijvend journalist, en woorden zijn gedachten die iemand kunnen belasten, terwijl schilderen onbevangen kijken is.
De overstap werkte bevrijdend, als een ontdekking. De Belder heeft sindsdien een zeventigtal doeken in acryl geschilderd. Zijn vorming als schilder heeft hij zich gehaald in informele cursussen en workshops, en hij heeft al op verscheidene plaatsen kunnen tentoonstellen.
Zijn onderwerpen zijn alledaags en eenvoudig, maar hij wil zich niet beperken tot een nabootsing van de werkelijkheid. Want dan kan men net zo goed foto’s maken. Hij voegt graag aan zijn waargenomen onderwerp een dimensie toe, waardoor het schilderij surrealistisch of symbolisch wordt. Ook schuilt in ieder van zijn schilderijen een verhaal.
Zijn kleuren zijn meestal helder, omdat kunst best ook wel mag verblijden. Voor De Belder is kunst communicatie: de kunstenaar ziet iets wat hem verblijdt, zet dat op een doek, en de toeschouwer wordt bij het bekijken van zijn werk eveneens blij. Om dat proces van overdracht mogelijk te maken houdt De Belder zijn werk eenvoudig.
Een recente ontwikkeling in zijn werk is de abstractie. Hij is een beetje uitgekeken op de nabootsing, en vindt het zelf scheppen van een werkelijkheid – lijnen, kleuren, vormen – de echte creativiteit. Wie zo’n werk bekijkt, komt een beetje inde sfeer van Zen.

Charmaine Lenisa

Sinds haar geboorte, in Kaapstad (Zuid-Afrika), heeft Charmaine Lenisa als kind zeer veel gereisd.
Canada, Holland (Den Haag), Engeland (London) . . . Goed te verstaan dat zij zich meer voelt als een echte wereldburger.

Momenteel woont zij al geruime tijd in België. 

In de expositie zien we recente werken van Charmaine Lenisa’ hand die zij in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Langzamerhand heeft Lenisa zich ontwikkelt tot een kunstenaar met eigen signatuur. Vanaf circa 2000 sloeg zij, na onder meer privélessen gehad te hebben van Frans Erkelens, al doende een nieuwe weg in. Aanvankelijk worstelde Charmaine Lenisa met het vinden van een eigen stijl en werden haar eerste surrealistische doeken in acryl en olieverf niet zelden vergeleken met werken van bijvoorbeeld Dali. En juist dat vormde voor Charmaine Lenisa voldoende aanleiding om haar schilderijen meer eigen te maken, autobiografisch als het ware. Schilderijen die als een reflectie van haar persoonlijke belevingswereld ontstaan. Haar liefde voor de natuur, voor de mensheid, en het alles met elkaar willen verbinden werden voor haar belangrijke thema’s. Zo kwam zij uit bij moeder aarde, gesterkt door haar eigen ervaring toen zij in 2001 voor het eerst moeder werd. 

Vrouwen
Intussen heeft Charmaine Lenisa vier kinderen en beseft zij hoe krachtig vrouwen eigenlijk zijn en hoe veelzijdig. Zodoende bestaan haar schilderijen in de expositie over het algemeen uit een of meerdere vrouwfiguren, die soms samensmelten in elkaar of in plantaardige, organische figuren of details, zoals (groenten)bonen, stengels, patronen en bloemen. Zoals we dat bijvoorbeeld ook kennen van zeemeerminnen en sphinxen. 

Charmaine Lenisa’ schilderijen representeren naast haar persoonlijke gevoelens als kunstenaar ook universele gevoelens zoals verdriet, kracht, somberheid en vrolijkheid. Door middel van titels, zoals bijvoorbeeld ‘Revival’, ‘The other woman’, ‘Distant memory’ worden haar doeken van een gemoedstoestand of associatie voorzien die voor de kijker vaak raadselachtig zijn. Charmaine Lenisa acht het echter van belang dat elke beschouwer haar of zijn eigen interpretaties kan maken. Een titel functioneert hierbij soms als vertrekpunt, evenals een door haar gemaakt kunstwerk uiteraard.

Materialen en technieken
Momenteel werkt Charmaine Lenisa graag met acrylverf, en drukt zij hiermee haar autobiografische thema’s in sfeer, vorm en kleur uit (van suikerzoete lichtkleurige tot donkere tinten zoals groen en blauw). Toch zien we ook een aantal werken in olieverf van haar hand tijdens deze expositie en is in het geval van ‘The other woman’, aan een vrouwportret met daarin opgenomen diverse vrouwenfiguren, een laagje olieverf toegevoegd aan de acrylverflaag daaronder. Lenisa experimenteert graag. Zodoende past zij voor haar ontwikkeling af en toe ‘nieuwe’ technieken toe, zoals het integreren van collages in haar doeken, waarbij stukjes papier worden opgenomen in het geheel. Veelal werkt zij met penselen, waaronder bijvoorbeeld een waaierpenseel, maar heel af en toe komt er ook een spatel aan te pas. 

Internet:  

facebook : Charmaine Lenisa - paintings

website :   Charmaine Lenisa

 

Foto montage van medewerkers  

- Lodewijck Torfs

Erik Tys 

Portfolio:
zoeken

Dit project werd afgesloten op 31 december 2016.

Onze website "www.4xm.be" blijft wel nog verschillende jaren raadpleegbaar.
Zo kunnen kunstenaars die ooit in het Maurus Moreelshuis exposeerden nog steeds in hun mediaberichten verwijzen naar de gegevens en foto-opnames die wij voor hen op onze website plaatsten.

exposities

Einde project Maurus Moreelshuis Mechelen

Einde project Maurus Moreelshuis Mechelen

Voorzitter Jaap Boelens

Voorzitter Jaap Boelens