Kunsttentoonstelling "Blauwe fantasmagorie"

Dany Danino

Kunsttentoonstelling "Blauwe fantasmagorie"

De fantasmagorie is een apparaat dat werd uitgevonden op het einde van de 18de eeuw en projecteerde beelden op muren, rook of halfdoorzichtige schermen en was veelal mobiel. Het woord is afkomstig van het Grieks: fantasma en betekent schim, spook, geestverschijning. Diverse werken van bekende kunstenaars tasten soms de grenzen af van het fantasma, zoals Félicien Rops en het satanisme, Fernand Khnopff en het symbolisme zonder James Ensor en zijn grimmige personages met grimassen en maskers te vergeten.


Dany Danino (1971° Brussel, woont en werkt in Brussel)

Gebruik makend van blauwe pen en papier laat de kunstenaar ons zijn techniek ontdekken.  

Met grote en kleine composities, gevuld met lichamen, gezichten en schedels, leven en dood, oorlog en vernieling, erotiek, vreugde en boosheid, maken wij kennis met de obsessionele intensiteit van de menselijke passies. 

Deze virtuoze tekeningen, vol energie en dynamiek, zijn stuk voor stuk anatomiën die het mysterie van het bestaan en de diepgang van het menselijk drama onderstrepen.
Het verband tussen kunst en leven, tussen de mens en het universum komt tot uiting in de duizelingwekkende beweging die het ritme van het werk bepaalt.
Het lijken wel schimmen en doen sprookjesachtig aan maar vinden weliswaar hun oorsprong in onze huidige wereld en media.

Foto montage van medewerkers 

Erik Tys

Portfolio:zoeken

Dit project werd afgesloten op 31 december 2016.

Onze website "www.4xm.be" blijft wel nog verschillende jaren raadpleegbaar.
Zo kunnen kunstenaars die ooit in het Maurus Moreelshuis exposeerden nog steeds in hun mediaberichten verwijzen naar de gegevens en foto-opnames die wij voor hen op onze website plaatsten.

exposities

Einde project Maurus Moreelshuis Mechelen

Einde project Maurus Moreelshuis Mechelen

Voorzitter Jaap Boelens

Voorzitter Jaap Boelens